Σάββατο, 27/5/2017
αρχικήφόρμα επικοινωνίαςsitemap
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση
Πίνακες Εισφορών
Ανώτατα/Κατώτατα Όρια Μισθών
Παροχές Κλάδου Ασθενείας
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας
Νέα - Ανακοινώσεις
Λίστα Συμβεβλημένων Ιατρών - Ιατρικών Εταιριών - Φυσικοθεραπευτών - Κλινικών Αθήνας & Περιφέρειας
Υποδείγματα - Download Area (PDF Αρχεία)
Χρήστης: [Είσοδος]

Οι διευθύνσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για επικοινωνία και παραλαβή-διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών, ΝΠΙΔ και άλλων Δημοσίων Φορεών είναι:

e-mail

Οργανική μονάδα

Αντικείμενο αρμοδιότητας

Ονομ/μο υπευθύνου

protokollo@etapmme.gov.gr 

Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Επιμέλεια θεμάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών, Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών

Καραγιαννοπούλου Στυλιανή 

protokollo1@etapmme.gov.gr

Α' Δ/νση Ασφάλισης - Παροχών Επιμέλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΠΕΑΘ Αρμενάκης Βασίλειος

bprotokolo@etapmme.gov.gr

Β' Δ/νση Ασφάλισης - Παροχών Επιμέλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΙΣΥΤ Τουρλίδα Ισμήνη

protokollo3@etapmme.gov.gr

Γ' Δ/νση Ασφάλισης - Παροχών  Επιμέλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΤΤΑ  Ντρέ Νάντια

protokollo4@etapmme.gov.gr

Δ' Δ/νση Ασφάλισης - Παροχών  Επιμέλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΕΥΠ  Παπανικολάου Χρήστος 

etapmme-thes@otenet.gr

Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης-Παροχών με έδρα τη Θεσσαλονίκη Επιμέλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΕΥΠΘ  Φαρδέλλας Δημήτριος 

Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. - Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου© 2006
Designed & Developed by GLOBO Technologies S.A.
0.171875 seconds