Σάββατο, 27/5/2017
αρχικήφόρμα επικοινωνίαςsitemap
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση
Πίνακες Εισφορών
Ανώτατα/Κατώτατα Όρια Μισθών
Παροχές Κλάδου Ασθενείας
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας
Νέα - Ανακοινώσεις
Λίστα Συμβεβλημένων Ιατρών - Ιατρικών Εταιριών - Φυσικοθεραπευτών - Κλινικών Αθήνας & Περιφέρειας
Υποδείγματα - Download Area (PDF Αρχεία)
Χρήστης: [Είσοδος]

Από 1/1/2017 οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ) - Εγκύκλιος Αρ. 19 του ΕΦΚΑ

Για τις εισφορές μισθωτών έως 31/12/2016 ισχύουν τα παρακάτω:

Με βάση την απόφαση 47/18-11-2010 του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ που αφορά την Β’ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (πρώην ΤΑΙΣΥΤ) γίνεται υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου εισφορών από τους εργοδότες από 01/01/2011 σε αντικατάσταση του εντύπου. Ωστόσο η διαδικασία πληρωμής των εισφορών στην Ε.Τ.Ε ισχύει ως έχει.

Για το λόγο αυτό το Ταμείο παρέχει Λογισμικό Δημιουργίας Ηλ. Αρχείων Εισφορών, ώστε εργοδότες που δεν έχουν ή δεν δύναται να έχουν δικό τους λογισμικό να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Ταμείου.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να αποστέλλουν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων όλες τις καταστάσεις μισθοδοσίας των εργαζομένων τους που είναι ασφαλισμένοι στη Β' Δ/νση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ). Ειδικότερα θα πρέπει να αποστέλλονται εκτός της ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ μισθοδοσίας, ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν ΚΥΗΣΗ-ΛΟΧΕΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ, BONUS κλπ.

Τα αρχεία να αποστέλλονται εντός των πέντε πρώτων ημερών του επόμενου μήνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων (θεωρήσεις βιβλιαρίων, βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης, χορήγηση επιδομάτων κλπ.) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛ. ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ReadErgoFiles)

Επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε τοπικά σε συμπιεσμένη μορφή (αρχείο *.zip) στον υπολογιστή σας το Λογισμικό ReadErgoFiles για τη δημιουργία Ηλ. Αρχείων Εισφορών (Περιλαμβάνει τα νέα ποσοστά της Επικουρικής Ασφάλισης).

Σημείωση: Η εγκατάσταση και η χρήση της εφαρμογής θα πρέπει να γίνεται από χρήστη του εκάστοτε Λειτουργικού Συστήματος, ο οποίος θα έχει πλήρη δικαιώματα διαχείρισης στον εκάστοτε τοπικό Η/Υ. Για τη διαδικασία της εγκατάστασης θα χρειαστεί να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο (internet).

Το παρών λογισμικό το οποίο παρέχεται από τη Μηχανογράφηση της Β' Δ/νσης, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε εταιρεία να δημιουργεί τα απαιτούμενα από το Ταμείο ηλεκτρονικά αρχεία με τις εισφορές των ασφαλισμένων της προς τη Β' Δ/νση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ).

ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Έντυπο με την γραμμογράφηση που πρέπει να τηρείται για την δημιουργία των ηλεκτρονικών αρχείών Εισφορών που αποστέλλονται από τις εταιρείες στο Ταμείο (Β΄Δ/νση, Εσόδων-Παροχών πρώην ΤΑΙΣΥΤ). - Έντυπο ΕΜΧ01

Το έντυπο ΕΜΧ01 είναι χρήσιμο στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε το παραπάνω Λογισμικό Δημιουργίας Ηλ. Αρχείων Εισφορών του Ταμείου και δίνει τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα ηλεκτρονικό αρχείο εισφορών ώστε να είναι αποδεκτό από το Ταμείο.

 

 ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ενημερωτικό έντυπο για έκδοση Αριθμού Μητρώου νεοασφαλισμένου - Έντυπο ΕΜ01

 

 ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Έντυπο ΕΕ03

2. ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΘΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ - 'Εντυπο ΕΕ03Φ

3. ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΘΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ Ξ.Τ. - Έντυπο ΕΕ03Ξ 

 

 ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

επιλέξτε εδώ (αρχείο PDF) ή εδώ (αρχείο Word) για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την αίτηση χορηγήσεως βεβαίωσης για το χρόνο ασφάλισης στη ΄Β Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών (πρώην Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.)

επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την αίτηση έγκρισης Ιατροφαρμακευτικής-Nοσοκομειακής περιθάλψεως σε μορφή pdf (65 Kb)

επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την αίτηση χορηγήσεως βεβαίωσης ασφάλισης στο τομέα Υγείας της ΄Β Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών (πρώην Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) για απαλλαγή από  τον Κλάδο Ασθένειας άλλου ταμείου  σε μορφή pdf (55 Kb)

επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την αίτηση βεβαίωσης διαγραφής από το τομέα Υγείας της ΄Β Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών (πρώην Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) σε μορφή pdf (48 Kb)
επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την αίτηση ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών - ατομικών - προσωπικού, σε μορφή pdf (50 Kb)
επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την αίτηση δικαιολογητικών Ιατροφαρμακευτικής -Νοσοκομειακής περιθάλψεως σε μορφή pdf (60Kb)
επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την αίτηση αναγνωρίσεως χρόνου προϋπηρεσίας  σε μορφή pdf (48Kb)
επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την αίτηση χορήγησης επικουρικής σύνταξης και επιδόματος εφ'άπαξ σε μορφή pdf (56 Kb)
επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την αίτηση χορήγησης σύνταξης λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας και συντάξιμων ετών,  σε μορφή pdf (62 Kb)
Δείτε το αρχείο του φακέλου
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. - Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου© 2006
Designed & Developed by GLOBO Technologies S.A.
0.359375 seconds