Σάββατο, 27/5/2017
αρχικήφόρμα επικοινωνίαςsitemap
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση
Πίνακες Εισφορών
Ανώτατα/Κατώτατα Όρια Μισθών
Παροχές Κλάδου Ασθενείας
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας
Νέα - Ανακοινώσεις
Λίστα Συμβεβλημένων Ιατρών - Ιατρικών Εταιριών - Φυσικοθεραπευτών - Κλινικών Αθήνας & Περιφέρειας
Υποδείγματα - Download Area (PDF Αρχεία)
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Σε Εϊδος
Σε Χρήμα
Χρήστης: [Είσοδος]

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΜΚΑ

1.Για Έλληνες Υπηκόους:
•Tο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας.
•Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

2.Για Ξένους Υπηκόους:
•Το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο
•πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία
•Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά απόκτησης ΑΜΚΑ μέσω εκπροσώπου:
Εκτός των παραπάνω αναφερομένων δικαιολογητικών, απαιτείται:

•Ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου και επιπλέον
•Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.

Ο ΑΜΚΑ μπορεί να αποκτηθεί στα Γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν σε Ασφαλιστικά Ταμεία σε όλη την Ελλάδα (περιλαμβανομένου και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).


 ΕΚΔΟΣΗ   ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται Βιβλιάριο Υγείας τρεις μήνες μετά την ημερομηνία ασφάλισής του στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ  (εισφορές 3 μηνών)

Α. Για την έκδοση Βιβλιαρίου  του  Άμεσα Ασφαλισμένου, απαιτούνται τα ακόλουθα  δικαιολογητικά :
• Υπεύθυνη Δήλωση* ότι ζητά την έκδοση Βιβλιαρίου Υγείας από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ότι δεν είναι ασφαλισμένος στον τομέα υγείας άλλου ασφαλιστικού φορέα.
• Μια (1) φωτογραφία
• Βεβαίωση διαγραφής από τον τομέα υγείας του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα
• Κοινοποίηση της ασφάλισής του από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
• Αστυνομική ταυτότητα
• ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
• ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) του ΙΔΙΟΥ

B. Για την έκδοση Βιβλιαρίου  Έμμεσου Μέλους, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

     ►  Για σύζυγο
• Υπεύθυνη Δήλωση* του άμεσου μέλους ότι ζητά την έκδοση βιβλιαρίου Υγείας για το/τη σύζυγό του, ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται, δεν είναι ασφαλισμένος/νη στον τομέα υγείας άλλου ασφαλιστικού φορέα και σε περίπτωση που αλλάξει η εργασιακή ή η οικογενειακή της/του  κατάσταση θα ενημερωθεί το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
• Μια (1) φωτογραφία
• Ληξιαρχική Πράξη γάμου
• Αστυνομική ταυτότητα έμμεσου μέλους
• Βεβαίωση από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα ότι δεν δικαιούται ιατροφαρμακευτική    περίθαλψη
• Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του τρέχοντος έτους
• ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) της ΣΥΖΥΓΟΥ
• Ατομικό βιβλιάριο άμεσου μέλους  
      
     ►  Για παιδί
• Υπεύθυνη Δήλωση*  του άμεσου μέλους ότι ζητά την έκδοση Βιβλιαρίου Υγείας από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ότι το παιδί του δεν είναι ασφαλισμένο σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Κατεβάστε από εδώ το έντυπο της Υπ. Δήλωσης.
• Μια (1) φωτογραφία (εκτός εάν είναι νεογέννητο)
• Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
• Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του άλλου γονέα ότι το παιδί δεν είναι ασφαλισμένο στον τομέα Υγείας του φορέα αυτού  (εκτός εάν είναι νεογέννητο).
• ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) του ΠΑΙΔΙΟΥ  (στην περίπτωση που δεν υπάρχει, τότε απαιτείται και η προσκόμιση της αστυνομικής του ταυτότητας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ώστε να του αποδοθεί άμεσα ο ΑΜΚΑ βλ. αρχή της σελίδας στις Διευκρινίσεις Δικαιολογητικών ΑΜΚΑ).
• Ατομικό βιβλιάριο άμεσου μέλους
   Για παιδί ηλικίας 18 - 24 ετών απαιτείται βεβαίωση της Σχολής ότι σπουδάζει ή βεβαίωση  της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι είναι προστατευόμενο μέλος , ότι δεν έχει  δηλαδή δικά του εισοδήματα

*ΣΗΜ.: Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται στο Ταμείο από τον ασφαλισμένο εφ’ όσον προσέλθει ο ίδιος με την Αστυνομική του ταυτότητα ή μπορεί να κατατεθεί από κάποιον τρίτο εάν  έχει συμπληρωθεί πριν από τον ασφαλισμένο  και φέρει το γνήσιο της υπογραφής ( από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ).

επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο με τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και μελών των οικογενειών τους έναντι των ασφαλιστικών οργανισμών, σε μορφή pdf (52 Kb)
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. - Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου© 2006
Designed & Developed by GLOBO Technologies S.A.
0.28125 seconds