Σάββατο, 27/5/2017
αρχικήφόρμα επικοινωνίαςsitemap
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση
Πίνακες Εισφορών
Ανώτατα/Κατώτατα Όρια Μισθών
Παροχές Κλάδου Ασθενείας
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας
Νέα - Ανακοινώσεις
Λίστα Συμβεβλημένων Ιατρών - Ιατρικών Εταιριών - Φυσικοθεραπευτών - Κλινικών Αθήνας & Περιφέρειας
Υποδείγματα - Download Area (PDF Αρχεία)
Χρήστης: [Είσοδος]
Αρχική Σελίδα
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
Έδρα του Ταμείου
Έδρα του Ταμείου
Σκοπός του Ταμείου
Σκοπός του Ταμείου
Ιστορική Διαδρομή
Ιστορική Διαδρομή
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Υπηρεσίες Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
Υπηρεσίες Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
Ενώσεις Ασφαλισμένων
Ενώσεις Ασφαλισμένων
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΕΔΙΠΤ)
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΕΣΠΗΤ)
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΕΙΗΕΕ)
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (Α.Ξ.Τ.)
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΕΙΕΤ)
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Παροχές
Παροχές
Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσιών Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσιών Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση
Υπάλληλοι Μισθωτοί
Προϋποθέσεις
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση - Υπάλληλοι Μισθωτοί - Προϋποθέσεις
Δικαιολογητικά
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση - Υπάλληλοι Μισθωτοί - Δικαιολογητικά
Δικαιολογητικά
Συντάκτες Μισθωτοί
Προϋποθέσεις
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση - Συντάκτες Μισθωτοί - Προϋποθέσεις
Δικαιολογητικά
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση - Συντάκτες Μισθωτοί - Δικαιολογητικά
Δικαιολογητικά
Συντάκτες με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
Προϋποθέσεις
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση - Συντάκτες με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών - Προϋποθέσεις
Δικαιολογητικά
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση - Συντάκτες με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών -Δικαιολογητικά
Δικαιολογητικά
Ιδιοκτήτες
Προϋποθέσεις
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση - Ιδιοκτήτες - Προϋποθέσεις
Δικαιολογητικά
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση - Ιδιοκτήτες - Δικαιολογητικά
Δικαιολογητικά
Ανταποκριτές Ξένου Τύπου
Προϋποθέσεις
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Προϋποθέσεις
Δικαιολογητικά
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Δικαιολογητικά
Δικαιολογητικά
Φωτορεπόρτερ
Προϋποθέσεις
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση - Φωτορεπόρτερ - Προϋποθέσεις
Δικαιολογητικά
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση - Φωτορεπόρτερ - Δικαιολογητικά
Δικαιολογητικά
Αυτασφάλιση Μισθωτών
Προϋποθέσεις
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση - Αυτασφάλιση Μισθωτών - Προϋποθέσεις
Δικαιολογητικά
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση - Αυτασφάλιση Μισθωτών - Δικαιολογητικά
Πίνακες Εισφορών
Κλάδοι Σύνταξης, Ασθενείας, Επικούρησης, Πρόνοιας
Υπάλληλοι Μισθωτοί
Πίνακες Εισφορών - Κλάδοι Σύνταξης, Ασθενείας, Επικούρησης, Πρόνοιας - Υπάλληλοι Μισθωτοί
Συντάκτες Μισθωτοί
Πίνακες Εισφορών - Κλάδοι Σύνταξης, Ασθενείας, Επικούρησης, Πρόνοιας - Συντάκτες Μισθωτοί
Συντάκτες με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
Πίνακες Εισφορών - Κλάδοι Σύνταξης, Ασθενείας, Επικούρησης, Πρόνοιας - Συντάκτες με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
Ιδιοκτήτες
Πίνακες Εισφορών - Κλάδοι Σύνταξης, Ασθενείας, Επικούρησης, Πρόνοιας - Ιδιοκτήτες
Ανταποκριτές Ξένου Τύπου
Πίνακες Εισφορών - Κλάδοι Σύνταξης, Ασθενείας, Επικούρησης, Πρόνοιας - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου
Φωτορεπόρτερ
Πίνακες Εισφορών - Κλάδοι Σύνταξης, Ασθενείας, Επικούρησης, Πρόνοιας - Φωτορεπόρτερ
Πίνακας Εισφορών
Πρόσθετα Τέλη
Πίνακες Εισφορών - Πρόσθετα Τέλη
Αυτασφάλιση Μισθωτών
Πίνακες Μισθωτών - Αυτασφάλιση Μισθωτών
Ανώτατα/Κατώτατα Όρια Μισθών
Ανώτατα/Κατώτατα Όρια Μισθών
Παροχές Κλάδου Ασθενείας
Σε Εϊδος
Ιατρική Περίθαλψη
Ιατρική Περίθαλψη
Αίτηση παροχής Ιατρικής περίθαλψης
Οδοντιατρική Περίθαλψη
Παροχές Κλάδου Ασθενείας - Σε Είδος - Οδοντιατρική Περίθαλψη
Φαρμακευτική Περίθαλψη
Παροχές Κλάδου Ασθενείας - Σε Είδος - Φαρμακευτική Περίθαλψη
Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Παροχές Κλάδου Ασθενείας - Σε Είδος - Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Πρόσθετη Περίθαλψη
Παροχές Κλάδου Ασθενείας - Σε Είδος - Πρόσθετη Περίθαλψη
Ειδικές Θεραπείες
Παροχές Κλάδου Ασθενείας - Σε Είδος - Ειδικές Θεραπείες
Περίθαλψη σε Ειδικά Σχολεία
Παροχές Κλάδου Ασθενείας - Σε Είδος - Περίθαλψη σε Ειδικά Σχολεία
Αίτηση παραπομπής στην υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ
Εξωσωματική Γονιμοποίηση
Παροχές Κλάδου Ασθενείας - Σε Είδος - Εξωσωματική Γονιμοποίηση
Παροχές σε Είδος σε Χώρα Μέλος της Ευρωπαϊκης Ένωσης
Παροχές Κλάδου Ασθενείας - Σε Είδος - Παροχές Σε Είδος σε Χώρα Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αίτηση για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας
Γυαλιά Οράσεως
ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ
Βοηθητικά Πάθησης
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΑΘΗΣΗΣ (π.χ. ακουστικά βαρηκοΐας, κλπ)
Εμβόλια
ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
Σε Χρήμα
Επιδόματα Μητρότητας
Παροχές Κλάδου Ασθενείας - Σε Χρήμα - Επιδόματα Μητρότητας
Υπεύθυνη δήλωση
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΥΗΣΕΩΣ -ΛΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ - ΦΩΤ/ΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
Αίτηση για την απόδοση του επιδόματος τοκετού
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΥΗΣΕΩΣ - ΛΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ
Αίτηση για την απόδοση του επιδόματος κυήσεως και λοχείας
Υπεύθυνη δήλωση
Υπεύθυνη δήλωση για λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων (Ιδιοκτήτες - ΑΞΤ - Φωτοειδησεογράφοι)
Επιδόματα Λουτροθεραπείας
Παροχές Κλάδου Ασθενείας - Σε Χρήμα - Επιδόματα Λουτροθεραπείας
Αίτηση έγκρισης δικαιολογητικών για την καταβολή του επιδόματος Λουτροθεραπείας
Αίτηση έγκρισης παραπομπής στην Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ
Επιδόματα Ασθενείας
Παροχές Κλάδου Ασθενείας - Σε Χρήμα - Επιδόματα Ασθενείας
Aίτηση για την καταβολή του επιδόματος αθενείας
Υπεύθυνη δήλωση
Αίτηση για την καταβολή του επιδόματος αθενείας
Υπεύθυνη δήλωση
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ-ΑΞΤ-Φ/Ρ)
Επιδόματα Αεροθεραπείας
Παροχές Κλάδου Ασθενείας - Σε Χρήμα - Επιδόματα Αεροθεραπείας
Αίτηση για καταβολή του επιδόματος Αεροθεραπείας
Έξοδα Μετακίνησης
Παροχές Κλάδου Ασθενείας - Σε Χρήμα - Έξοδα Μετακίνησης
Έξοδα Κηδείας
Παροχές Κλάδου Ασθενείας - Σε Χρήμα - Έξοδα Κηδείας
Αίτηση για την καταβολή της δαπάνης εξόδων κηδείας
Υπεύθυνη δήλωση
Παροχές Κλάδου Ασθενείας - ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Yποχρεώσεις των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και μελών τψν οικογενειών τους έναντι των αφαλιστικών οργανισμών.
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης
Κύριος Κλάδος (Υπάλληλοι, Συντάκτες, Ιδιοκτήτες)
Προϋποθέσεις
Γήρατος
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Κύριος Κλάδος - Προϋποθέσεις - Γήρατος
Αναπηρίας
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Κύριος Κλάδος - Προϋποθέσεις - Αναπηρίας
Θανάτου
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Κύριος Κλάδος - Προϋποθέσεις - Θανάτου
Δικαιολογητικά
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου συνταξιούχου ιδιοκτήτη
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου ασφαλισμένου ιδιοκτήτη
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση ιδιοκτήτου λόγω γήρατος
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση μισθωτού λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου ασφαλισμένου μισθωτού
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου συνταξιούχου μισθωτού
Συντάξιμος Χρόνος Υπηρεσίας
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Κύριος Κλάδος - Συντάξιμος Χρόνος Υπηρεσίας
Πληρωμή Συντάξεων
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Κύριος Κλάδος - Πληρωμή Συντάξεων
Έναρξη Συνταξιοδότησης, Λήξη Δικαιώματος
Έναρξη Συνταξιοδότησης, Λήξη Δικαιώματος
Αναστολή Σύνταξης, Μείωση Ποσού Σύνταξης, Διακοπή Σύνταξης
Αναστολή Σύνταξης, Μείωση Ποσού Σύνταξης, Διακοπή Σύνταξης
Ισχύουσα Νομοθεσία
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Κύριος Κλάδος - Ισχύουσα Νομοθεσία
Φωτορεπόρτερ
Προϋποθέσεις
Γήρατος
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Φωτορεπόρτερ - Προϋποθέσεις -Γήρατος
Αναπηρίας
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Φωτορεπόρτερ - Προϋποθέσεις - Αναπηρίας
Θανάτου
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Φωτορεπόρτερ - Προϋποθέσεις - Θανάτου
Δικαιολογητικά
Aπαιτούμενα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου ασφαλισμένου Φωτοειδησεογράφου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σύνταξη λόγω γήρατος Φωτοειδησεογράφων
Συντάξιμος Χρόνος Υπηρεσίας
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Φωτορεπόρτερ - Συντάξιμος Χρόνος Υπηρεσίας
Πληρωμή Συντάξεων
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Φωτορεπόρτερ - Πληρωμή Συντάξεων
Έναρξη Συνταξιοδότησης, Λήξη Δικαιώματος
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Φωτορεπόρτερ - Έναρξη Συνταξιοδότησης, Λήξη Δικαιώματος
Αναστολή Σύνταξης, Μείωση Ποσού Σύνταξης, Διακοπή Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Φωτορεπόρτερ - Αναστολή Σύνταξης, Μείωση Ποσού Σύνταξης
Ισχύουσα Νομοθεσία
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Φωτορεπόρτερ - Ισχύουσα Νομοθεσία
Ανταποκριτές Ξένου Τύπου
Προϋποθέσεις
Γήρατος
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Προϋποθέσεις - Γήρατος
Αναπηρίας
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Προϋποθέσεις - Αναπηρίας
Θανάτου
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Προϋποθέσεις - Θανάτου
Δικαιολογητικά
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνταξη γήρατος Α.Ξ.Τ
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου ασφαλισμένου Α.Ξ.Τ
Συντάξιμος Χρόνος Υπηρεσίας
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Συντάξιμος Χρόνος Υπηρεσίας
Πληρωμή Συντάξεων
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Πληρωμή Συντάξεων
Έναρξη Συνταξιοδότησης, Λήξη Δικαιώματος
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Έναρξη Συνταξιοδότησης, Λήξη Δικαιώματος
Αναστολή Σύνταξης, Μείωση Ποσού Σύνταξης, Διακοπή Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Αναστολή Σύνταξης, Μείωση Ποσού Σύνταξης, Διακοπή Σύνταξης
Ισχύουσα Νομοθεσία
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Ισχύουσα Νομοθεσία
Επιδόματα
Επιδόματα
Διαδοχική Ασφάλιση
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Διαδοχική Ασφάλιση
Διμερείς Συμβάσεις
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης - Διμερείς Συμβάσεις
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης
Κύριος Κλάδος (Υπάλληλοι, Συντάκτες, Ιδιοκτήτες)
Προϋποθέσεις
Βασικές Προϋποθέσεις
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Κύριος Κλάδος - Προϋποθέσεις - Βασικές Προϋποθέσεις
Χρονικές Προϋποθέσεις και Όρια Ηλικίας
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Κύριος Κλάδος - Προϋποθέσεις - Βασικές Προϋποθέσεις και Όρια Ηλικίας
Συντάξιμος Χρόνος
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Κύριος Κλάδος - Συντάξιμος Χρόνος
Τρόπος Υπολογισμού
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Κύριος Κλάδος - Τρόπος Υπολογισμού
Δικαιολογητικά
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Κύριος Κλάδος - Δικαιολογητικά
Πληρωμή Συντάξεων
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Κύριος Κλάδος - Πληρωμή Συντάξεων
Ισχύουσα Νομοθεσία
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Κύριος Κλάδος - Ισχύουσα Νομοθεσία
Φωτορεπόρτερ
Προϋποθέσεις
Βασικές Προϋποθέσεις
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Φωτορεπόρτερ - Προϋποθέσεις - Βασικές Προϋποθέσεις
Χρονικές Προϋποθέσεις και Όρια Ηλικίας
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Φωτορεπόρτερ - Προϋποθέσεις - Βασικές Προϋποθέσεις και Όρια Ηλικίας
Συντάξιμος Χρόνος
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Φωτορεπόρτερ - Συντάξιμος Χρόνος
Τρόπος Υπολογισμού
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Φωτορεπόρτερ - Τρόπος Υπολιγισμού
Δικαιολογητικά
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Φωτορεπόρτερ- Δικαιολογητικά
Πληρωμή Συντάξεων
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Φωτορεπόρτερ- Πληρωμή Συντάξεων
Ισχύουσα Νομοθεσία
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Φωτορεπόρτερ - Ισχύουσα Νομοθεσία
Ανταποκριτές Ξένου Τύπου
Προϋποθέσεις
Βασικές Προϋποθέσεις
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Προϋποθέσεις - Βασικές Προϋποθεσεις
Χρονικές Προϋποθέσεις και Όρια Ηλικίας
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Προϋποθέσεις - Χρονικές Προϋποθεσεις και Όρια Ηλικίας
Συντάξιμος Χρόνος
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Συντάξιμος Χρόνος
Τρόπος Υπολογισμού
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Τρόπος Υπολογισμού
Δικαιολογητικά
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Δικαιολογητκά
Ισχύουσα Νομοθεσία
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Ισχύουσα Νομοθεσία
Επιδόματα
Επίδομα Επικουρικής Σύνταξης
Υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και μελών τψν οικογενειών τους έναντι των αφαλιστικών οργανισμών.
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας
Κύριος Κλάδος (Υπάλληλοι, Συντάκτες, Ιδιοκτήτες)
Προϋποθέσεις
Βασικές Προϋποθέσεις
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Κύριος Κλάδος - Προϋποθέσεις - Βασικές Προϋποθέσεις
Χρονικές Προϋποθέσεις
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Κύριος Κλάδος - Προϋποθέσεις - Χρονικές Προϋποθέσεις
Συντάξιμος Χρόνος
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Κύριος Κλάδος -Συντάξιμος Χρόνος
Τρόπος Υπολογισμού
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Κύριος Κλάδος - Τρόπος Υπολογισμού
Δικαιολογητικά
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Κύριος Κλάδος - Δικαιολογητικά
Πληρωμή Εφάπαξ Βοηθήματος
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Κύριος Κλάδος - Πληρωμή Εφάπαξ Βοηθήματος
Ισχύουσα Νομοθεσία
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Κύριος Κλάδος - Ισχύουσα Νομοθεσία
Φωτορεπόρτερ
Προϋποθέσεις
Βασικές Προϋποθέσεις
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Φωτορεπορτέρ - Προϋποθέσεις - Βασικές Προϋποθέσεις
Χρονικές Προϋποθέσεις
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Φωτορεπορτέρ - Προϋποθέσεις - Χρονικές Προϋποθέσεις
Τρόπος Υπολογισμού
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Φωτορεπορτέρ - Τρόπος Υπολογισμού
Δικαιολογητικά
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Φωτορεπορτέρ - Δικαιολογητικά
Συντάξιμος Χρόνος
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Φωτορεπορτέρ - Συντάξιμος Χρόνος
Πληρωμή Εφάπαξ Βοηθήματος
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Φωτορεπορτέρ - Πληρωμή Εφάπαξ Βοηθήματος
Ισχύουσα Νομοθεσία
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Φωτορεπορτέρ - Ισχύουσα Νομοθεσία
Ανταποκριτές Ξένου Τύπου
Προϋποθέσεις
Βασικές Προϋποθέσεις
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Προϋποθέσεις - Βασικές Προϋποθέσεις
Χρονικές Προϋποθέσεις
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Προϋποθέσεις - Χρονικές Προϋποθέσεις
Συντάξιμος Χρόνος
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Συντάξιμος Χρόνος
Τρόπος Υπολογισμού
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Τρόπος Υπολογισμού
Δικαιολογητικά
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Δικαιολογητικά
Πληρωμή Εφάπαξ Βοηθήματος
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Πληρωμή Εφάπαξ Βοηθήματος
Ισχύουσα Νομοθεσία
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας - Ανταποκριτές Ξένου Τύπου - Ισχύουσα Νομοθεσία
Νέα - Ανακοινώσεις
21/09/2016 - Πληρωμές Συμβεμβλημένων Ιατρών
13/07/2016 - Εκμίσθωση διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
10/06/2016 - Παιδικές Κατασκηνώσεις 2016
31/05/2016 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
26/05/2016 - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2016 – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23/05/2016 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2016 για την επιλογή παιδικών κατασκηνώσεων θερινής περιόδου 2016
18/05/2016 - Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (Επανάληψη)
31/03/2016 - Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής
08/03/2016- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υποστήριξη των διαδικασιών αξιοποίησης του ακινήτου ιδιοκτησίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
29/12/2015 - Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας και ταχυδρομικών τελών για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
16/12/2015 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
16/12/2015 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συντήρηση και υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος Αγγελιοσήμου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
16/12/2015 - Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αντικατάσταση και στεγανοποίηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακινήτου ιδιοκτησίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
30/11/2015 - Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μερική επισκευή ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΤΑΠ ΜΜΕ
20/11/2015 - Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την φύλαξη των κτηρίων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
05/11/2015 - Επιστολή Ταμείου προς Συνταξιούχους
20/10/2015 - Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την καθαριότητα κτηρίων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ
20/10/2015 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποστήριξη των διαδικασιών εκμίσθωσης τριών (3) ακινήτων και την εκπόνηση τεχνικής έκθεσης πολιτικού μηχανικού σχετικά με την αποχωμάτωση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
08/10/2015 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ασφάλιση περουσιακών στοιχείων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
07/09/2015 - Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη φύλαξη κτιρίων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
12/06/2015 - ΠΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΦΑΞ - ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
29/05/2015 - Παιδικές Κατασκηνώσεις 2015
27/03/2015 - Έγκριση Σκοπιμότητας Δαπάνης Προμήθειας Δυο Φωτοαντιγραφικών Συσκευών
16/03/2015 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιών, απορρυπαντικών και προιόντων καθαριότητας, υγιεινής και προστασίας
16/03/2015 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού
13/03/2015 - Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτηρίων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ
19/02/2015 - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την καθαριότητα των κτηρίων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
12/01/2015 - Επαναπροκήρυξη 9/2014 για το ακίνητο ιδιοκτησίας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στην οδό Κουμουνδούρου 23
24/12/2014 - Ανακοίνωση της Γ' Δ/νσης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για Ασφαλιστική Ικανότητα Έτους 2015
22/12/2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συντήρηση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος Αγγελιοσήμου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
22/12/2014 - Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός περί προμήθειας εφαρμογής τήρησης Αναλυτικών Ημερολογίων Μέσων σε ηλεκτρονική μορφή για την υπηρεσία Αγγελιοσήμου
22/12/2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
03/12/2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ και αδειών χρήσης λογισμικού
17/06/2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ακίνητα ιδιοκτησίας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα
06/06/2014 - Παιδικές Κατασκηνώσεις 2014
27/05/2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών φωτοτυπικών μηχανημάτων-φαξ-εκτυπωτών Η/Υ και μηχανογραφικού χαρτιού
07/05/2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ασφάλιση περουσιακών στοιχείων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
07/05/2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια χαρτοθηκών, χαρτικών & απορρυπαντικών
08/04/2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού
25/2/2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανακατασκευή των χώρων WC
17/2/2014 - Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Καθαριότητα και Απολύμανση κτηρίων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
11/02/2014 - Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Καθαριότητα των κτηρίων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
24/1/2014 - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την επιλογή Πολιτικού Μηχανικού
20/1/2014 - Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Υποστήριξη Λογισμικού Αγγελιοσήμου
20/1/2014 - Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Υποστήριξη Μηχανολογικού Εξοπλισμού
28/11/2013 - Πληροφορίες για τους διακινούμενους ασφαλισμένους πολίτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9/11/2012 - Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια κλιματιστικών μονάδων
08/11/2013 - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη φύλαξη των κτηρίων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
12/09/2013 - Πρόσκληση υποβολης προσφορών για τη μετακόμιση των Υπηρεσιών του ΕΤΑΠ ΜΜΕ
8/11/2012 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποστήριξη των διαδικασιών μακροχρόνιας εκμίσθωσης των δύο ακινήτων/καταστημάτων ιδιοκτησίας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
5/11/2012 - Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
11/10/2012 - ΕΜΒΟΛΙΑ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
4/10/2012 - Εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
28/9/2012 - Περί Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
3/8/2012 - Δημόσιος Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου
17/7/2012 - Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ΕΤΑΠ - ΜΜΕ
9/7/2012 - Εκμίσθωση ακινήτου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
4/7/2012 - Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση Υπηρεσιών του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
20/6/2012 - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη φύλαξη κτηρίων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
25/5/2012 - Κατασκηνώσεις Παιδιών Ασφαλισμένων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (2012)
26/4/2012 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
23/2/2012 - Ρύθμιση Οφειλών (Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30-3-2012)
27/9/2011 - Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης & αναλώσιμων ειδών
26/9/2011 - Αναγνώριση Χρόνου Ασφάλισης
2/8/2011 - Εισφορά Υπέρ ΟΑΕΔ
6/5/2011 - Κατασκηνώσεις Παιδιών Ασφαλισμένων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (2011)
11/10/2010 - Περι Γενοσήμων Φαρμάκων
27/8/2010 - Ρύθμιση οφειλομένων εισφορών
15/6/2010 - Σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων
15/6/2010 - Βιβλιάριο Συνταγών Φαρμάκων (Συνταγολόγιο)
25/5/2010 - Κατάλογος Κατασκηνώσεων 2010
29/6/2009 - Νέος Κανονισ΅ός Υγειονο΅ικής Περιθάλψεως Ασφαλισ΅ένων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ [neos_kan_ygeias.pdf]
28/5/2009 - Κατασκηνώσεις Παιδιών Ασφαλισμένων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (2009)
20/3/2009 - Ασφαλιστικά δικαιώματα Υγειονομικής Περιθάλψεως Ασφαλισμένων στο τ. ΤΑΙΣΥΤ και τ. ΤΑΤΤΑ
31/10/2008 -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ [ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΠΡΟΕΔΡΟΥ_ΕΤΑΠ_ΜΜΕ.pdf]
15/9/2008 - Ανακοίνωση του προέδρου σχετικά με τη συγχώνευση του ΤΑΙΣΥΤ [EGKYKLIOS_PROEDROY_09_08.pdf]
26/6/2008 - Ανακοίνωση Προέδρου σχετικά με αύξηση των συντάξεων
11/4/2008 - Οι νέοι Κανονισμοί λειτουργίας του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
3/3/2008 - Ανακοίνωση Προέδρου σχετικά με την εκπόνηση νέων Κανονισμών στο ΤΑΙΣΥΤ
1/11/2007 - Ανακοίνωση του Προέδρου του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. σχετικά με τον ισολογισμό του έτους 2006 για το Ταμείο.
29/8/2007 - Έκτακτη οικονιμική ενίσχυση στους πυρόπληκτους συνταξιούχους του Ταμείου
29/8/2007 - Αύξηση όλων των συντάξεων του Ταμείου κατά 50€ μηνιαίως αναδρομικά από 01-01-2007
18/7/2007 - Αναγραφή Τραπεζικού Λογαριασμού ΙΒΑΝ [IBAN.pdf]
19/6/2007 - Αύξηση Επικουρικού για τους Συνταξιούχους του ΤΑΙΣΥΤ
26/09/2013 Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών (Σ. 94/2013)
5/6/2007 - Υποχρεώσεις Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων βάσει Π.Δ. 191/27-09-05
16/4/2007 - Ανακοίνωση του Προέδρου του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. σχετικά με το θέμα των ομολόγων
30/3/2007 - «Αποτελέσματα Προκήρυξης 2/798Μ/2006»
30/3/2007 - «Πίνακας Απορριπτέων 2/798Μ/2006»
14/3/2007 - Ενημερωτικό Έντυπο για τη σωστή συπλήρωση των εντύπων καταβολών για Φωτορεπόρτερ και Ανταποκριτές Ξένου Τύπου. [enimerotiko.pdf]
14/2/2007 - «Αναγνώριση Χρόνου Προϋπηρεσίας για Φωτοειδησεογράφους και Ανταποκριτές Ξένου Τύπου..»
5/1/2007 - «Οριστικοί Πίνακες της πρoκήρυξης 1/108Μ/2006.»
18/7/2013 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ
5/1/2007 - «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006»
19/9/2006 - « ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.»
19/7/2006 - Από 1η Οκτωβρίου 2006 η κατάθεση των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνεται στην Ε.Τ.Ε.
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΑΞΤ
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΙΟΓΡΑΦΟΙ
20/6/2013 - Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός επιλογής εταιρειών για την επισκευή-συντήρηση ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
12/6/2013 - Κατασκηνώσεις Παιδιών Ασφαλισμένων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (2013)
3/6/2013 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς υποβολή προσφορών για σύμβαση με ιδιωτικές κατασκηνώσεις
27/5/2013 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατασκευή αρχειακού χώρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στη Θεσσαλονίκη
20/5/2013 - Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση υπάρχοντων κλιματιστικών μονάδων
20/5/2013 - Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών κλπ
22/4/2013 - Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ταμείου για επικοινωνία και παραλαβή-διεκπεραίωση αιτημάτων
18/4/2013 - Εξόφληση Οφειλών προς Συμβεβλημένους Ιδιώτες Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας
11/4/2013 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
27/3/2013 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
7/3/2013 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΠ ΜΜΕ
22/2/2013 - Πρόσκληση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάλυση των εσόδων έτους 2010 της Β' Διεύθυνσης του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ
15/2/2013 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια βιβλιαρίων εντολών Υγ. Περίθαλψης
12/2/2013 - Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την καθαριότητα των κτηρίων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ
25/1/2013 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΟΠΥΥ
24/1/2013 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εξοπλισμό πληροφορικής
10/1/2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
10/1/2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΕΤΑΠ ΜΜΕ
10/1/2013 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7/2012 Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανακαίνιση ακινήτου επί της οδού Μητροπόλεως 127 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
10/1/2013 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6/2012 Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη φύλαξη των κτηρίων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ
30/06/2016 -ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2016
Ανοιχτός διαγωνισμός σεναρίου για την δημιουργία διαφημιστικού βίντεο για την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλειας ασθενείας
10/1/2013 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2012 Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή εταιρειών περί αξιοποίησης ακινήτου του ΕΤΑΠ ΜΜΕ
Εφαρμογή διατάξεων του άρθ. 97 του Ν. 4387/12-5/2016
04/10/2016 - Ληξιπρόθεσμες οφειλές Διαγνωστικά 2012 (Β Δ/νση ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
05/10/2016 - 4/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη φύλαξη των κτηρίων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ
Περί καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ
Λίστα Συμβεβλημένων Ιατρών - Ιατρικών Εταιριών - Φυσικοθεραπευτών - Κλινικών Αθήνας & Περιφέρειας
Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ
Κατάσταση Συμβεβλημένων Ιατρών ανά ειδικότητα
Λίστα συμβεβλημένων φορέων
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ
Οδηγίες προς Ιατρούς και Φαρμακοποιούς για το ΝΕΟ Συνταγολόγιο
Υποδείγματα - Download Area (PDF Αρχεία)
Απόφαση ΔΣ για ηλεκτρονικά αρχεία εισφορών
Συμπληρωματικά Ενημερωτικά - Εντυπα Μηχανογραφησης
Συμπληρωματικά Ενημερωτικά - Έντυπα Μητρώου
Συμπληρωματικά Ενημερωτικά - Έντυπα Εσόδων
Αίτηση χορηγήσεως βεβαίωσης για το χρόνο ασφάλισης στο ΤΑΙΣΥΤ
Αίτηση έγκρισης Ιατροφαρμακευτικής -Νοσοκομειακής περιθάλψεως
Αίτηση χορηγήσεως βεβαίωσης ασφάλισής του στο Κλάδο Ασθένειας του ΤΑΙΣΥΤ για απαλλαγή από τον Κλάδο Ασθένειας
Αίτηση βεβαίωσης διαγραφής από τον Κλάδο Ασθενείας του ΤΑΙΣΥΤ
Αίτηση ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών - ατομικών - προσωπικού
Αίτηση δικαιολογιτικών Ιατροφαρμακευτικής -Νοσοκομειακής περιθάλψεως
Αίτηση αναγνωρίσεως χρόνου προϋπηρεσίας
Αίτηση χορήγησης επικουρικής σύνταξης και επιδόματος εφ'άπαξ
Αίτηση χορήγησης σύνταξης λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας και συντάξιμων ετών
Αίτηση παροχής Ιατρικής περίθαλψης
Επικοινωνία
Επικοινωνία
Sitemap
Μήνυμα Προέδρου
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
Αρχική Σελίδα
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. - Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου© 2006
Designed & Developed by GLOBO Technologies S.A.
2.9375 seconds