Δευτέρα, 26/06/2017
αρχικήφόρμα επικοινωνίαςsitemap
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση
Πίνακες Εισφορών
Ανώτατα/Κατώτατα Όρια Μισθών
Παροχές Κλάδου Ασθενείας
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας
Νέα - Ανακοινώσεις
Λίστα Συμβεβλημένων Ιατρών - Ιατρικών Εταιριών - Φυσικοθεραπευτών - Κλινικών Αθήνας & Περιφέρειας
Υποδείγματα - Download Area (PDF Αρχεία)
Χρήστης: [Είσοδος]
12/01/2015 - Επαναπροκήρυξη 9/2014 για το ακίνητο ιδιοκτησίας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στην οδό Κουμουνδούρου 23

Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, α) για την εκπόνηση μελέτης με σκοπό τη διαπίστωση της επάρκειας και της καταλληλότητας, της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, του δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης και των υποδομών λειτουργικότητας και ασφάλειας, καθώς και την υποβολή προτάσεων και σχεδίων για την υλοποίηση της αποκατάστασης των βλαβών ή/και ανεπαρκειών και β) για την επίβλεψη των εργασιών αποκατάστασης στο ακίνητο ιδιοκτησίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στην οδό Κουμουνδούρου 23, Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού επτά χιλιάδων ΕΥΡΩ, (7.000,00 ΕΥΡΩ), πλέον Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00100439 του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΤΑΠ ΜΜΕ.

Κατεβάστε από εδώ ολόκληρο το έγγραφο.

PrintEmailBack
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. - Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου© 2006
Designed & Developed by GLOBO Technologies S.A.
0,1914063 seconds