Δευτέρα, 26/06/2017
αρχικήφόρμα επικοινωνίαςsitemap
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση
Πίνακες Εισφορών
Ανώτατα/Κατώτατα Όρια Μισθών
Παροχές Κλάδου Ασθενείας
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας
Νέα - Ανακοινώσεις
Λίστα Συμβεβλημένων Ιατρών - Ιατρικών Εταιριών - Φυσικοθεραπευτών - Κλινικών Αθήνας & Περιφέρειας
Υποδείγματα - Download Area (PDF Αρχεία)
Χρήστης: [Είσοδος]
05/10/2016 - 4/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη φύλαξη των κτηρίων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Για τη φύλαξη των κτηρίων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ επί: α) των οδών Καλλιρρόης 5 και Περραιβού 20, Αθήνα β) της οδού Χρήστου Λαδά 2, Αθήνα γ) της οδού Κουμουνδούρου 23, Αθήνα, δ) των οδών Δήμητρος 17 και Δημοφίλου, Αθήνα, από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, για χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2017, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ, (€ 15.000,00), πλέον ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00100892 του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2017 του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, με δικαίωμα προαίρεσης ή/και παράτασης από την τιμή κατακύρωσης του διαγωνισμού έως του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 15.000,00), πλέον ΦΠΑ...

Κατεβάστε από εδώ  το έγγραφο της Πρόσκλησης.

PrintEmailBack
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. - Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου© 2006
Designed & Developed by GLOBO Technologies S.A.
0,1523438 seconds