Σάββατο, 27/5/2017
αρχικήφόρμα επικοινωνίαςsitemap
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση
Πίνακες Εισφορών
Ανώτατα/Κατώτατα Όρια Μισθών
Παροχές Κλάδου Ασθενείας
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας
Νέα - Ανακοινώσεις
Λίστα Συμβεβλημένων Ιατρών - Ιατρικών Εταιριών - Φυσικοθεραπευτών - Κλινικών Αθήνας & Περιφέρειας
Υποδείγματα - Download Area (PDF Αρχεία)
Χρήστης: [Είσοδος]
26/09/2013 Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών (Σ. 94/2013)

Σας γνωρίζουμε ότι για την υπαγωγή σε ρύθμιση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ. 2 της παρ. ΙΑ΄ του Ν. 4152/2013 « Νέα Αρχή» , εφόσον υφίστανται οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μετά την  1.1.2013 και μέχρι 31.7.2013 ,  είτε θα εξοφλούνται πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση είτε θα ρυθμίζονται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 

                                                                       

                                                                        Η  Προϊσταμένη  Β΄ Διεύθυνσης

                                                                                         

                                                                                   ΑΡΤ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ

PrintEmailBack
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. - Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου© 2006
Designed & Developed by GLOBO Technologies S.A.
0.1875 seconds