Σάββατο, 27/5/2017
αρχικήφόρμα επικοινωνίαςsitemap
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση
Πίνακες Εισφορών
Ανώτατα/Κατώτατα Όρια Μισθών
Παροχές Κλάδου Ασθενείας
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας
Νέα - Ανακοινώσεις
Λίστα Συμβεβλημένων Ιατρών - Ιατρικών Εταιριών - Φυσικοθεραπευτών - Κλινικών Αθήνας & Περιφέρειας
Υποδείγματα - Download Area (PDF Αρχεία)
Χρήστης: [Είσοδος]
28/11/2013 - Πληροφορίες για τους διακινούμενους ασφαλισμένους πολίτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επικαιροποιήσει τις πληροφορίες προς τους διακινούμενους εργαζομένους με τη δημιουργία των κάτωθι
ηλεκτρονικών σελίδων:

-Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και κοινωνική πολιτική
http://eur-lex.europa.eu/el/legis/latest/chap0510.htm

-Κοινωνική ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση- τα δικαιώματα σας ανά χώρα
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=el

-Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο Ε.Ε.-τα δικαιώματα σας στην κοινωνική ασφάλιση
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=el

-Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας σε εφαρμογή έξυπνων κινητών
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el

-Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας- Moving in the EU- Your social security rights
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el&videosId=2525&vl=en&furtherVideos=yes

-Moving within E.U.-Which country will pay my old-age pension?
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I072535&videolang=en&sitelang=en

-Moving within E.U.- How does moving affect my right to unemployment benefit
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I072295

-Moving within E.U.- Which country is responsible for your social security rights?
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I071514

PrintEmailBack
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. - Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου© 2006
Designed & Developed by GLOBO Technologies S.A.
0.15625 seconds